DANH SÁCH ỦNG HỘ MÙA 7

 1. Bạn Lưu Xuân Trường VCB Hà Nội 500,000
 2. Bạn Kim Ngân Apax Holding Hà Nội 500,000
 3. Bạn Trần Thùy Linh BIDV Hà Nội 300,000
 4. Bạn Nguyễn Mạnh Quân VPS Hà Nội 500,000
 5. Bạn Nguyễn Thanh Long BIDV Hà Nội 2,000,000
 6. Bạn Mùa Chung Mường La Sơn La 500,000
 7. Bạn Thao banhbaomayman 200,000
 8. Bạn Trịnh Thị Thúy BIDV Hà Nội 1,000,000
 9. Bạn Đặng Quỳnh Hoa Giáo viên Bắc Ninh 200,000
 10. Bạn Tạ Thị Thu Huyền Giáo viên Hải Phòng 10,000,000
 11. Bạn Bắc Ninh TK thẻ 253841019, ACB 1,000,000
 12. Sách để xây trường Page fb: 140,000

Tổng số tiền hiện tại: 16,840,000

Trả lời